هوا خیلی سبک است اما وزن دارد

ویژگی های گازها

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

‌‌چوب‌لباسی

یک مداد

دو عدد بادکنک هم‌اندازه

یک نوار چسب

شرح آزمایش

یک چوب‌لباسی را روی بک مداد آویزان کن(در قسمت دسته‌ی چوب‌لباسی یک مداد قرار دهید انگار که چوب‌لباسی را از مداد آویزان کرده‌اید )

یک سمت چوب‌لباسی را به طرف پایین بکش و سپس رها کن. وقتی که چوب‌لباسی از حرکت ایستاد چه می‌شود؟

وقتی از حرکت ایستاد دو طرف چوب‌لباسی در کاملا در یک سطح و راستا قرار می‌گیرند.

بادکنک را به دو طرف چوب‌لباسی بچسبان . دو طرف چوب‌لباسی در یک سطح و راستا می‌مانند؛ چون وزن بادکنک‌ها با هم برابر و مساوی‌ند.

حالا یکی از بادکنک‌ها را بردار و آن را باد کن. سر بادکنک را گره بزن تا هوا در آن جمع‌شده و از آن خارج نشود.

دوباره بادکنک باد شده را به چوب‌لباسی بچسبان. چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی که چوب‌لباسی را روی مداد آویزان می‌کنی، چوب لباسی کمی کج می‌شود!


البته خیلی کم کج می‌شود، چون وزن هوا کم است. ولی در هر حال طرفی که بادکنک باد شده به آن متصل است، سنگین‌تر از طرفی است که به آن بادکنک بادنشده وصل است. این آزمایش نشان می‌دهد که بادکنک وزن دارد.

آنچه اتفاق می‌افتد

چگونه می‌توان هوا را وزن کرد؟ نمی‌توانی هوا را مثل خودت که روی ترازو می‌روی و خودت را وزن می‌کنی وزن کنی. هوا خیلی سبک است  تو با استفاده از این آزمایش می‌توانی خودت را وزن کنی.

وزن هوا یکی از دلایلی است که باعث می‌شود، باد را احساس کنی. هوا از دانه‌های خیلی ریزی تشکیل شده است که در هوا شناورند. این دانه‌ها خیلی ریز هستند و دیده نمی‌شوند. این دانه‌ها را فقط باید در خیال خود تصور کنید.

باد از مولکول‌های هوای در حال حرکت تشکیل شده است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی