خیمه‌شب‌بازی با آهن‌ربا

مغناطیس

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مغناطیس است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مغناطیس است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

آهن‌ربا

جعبه‌ی کفش

لیوان کاغذی

قیچی

روزنامه

گیره‌ی کاغذی

شرح آزمایش

می‌توانی از جعبه‌‌ی کفش به جای صحنه‌ی نمایش استفاده کنی. همچنین می‌توانی از لوان‌های کاغذی و مقوایی به جای خانه استفاده کنی. نقاشی در و پنجره را روی لیوان بکشی و آن‌ها را باه جای خانه روی صحنه‌ی نمایش خود بگذاری.

عروسک‌ها را می‌توانی با استفاده از قیچی و روزنامه بسازی. و زیر پاهای عروسک‌های کاغذی خود گیره کاغذ وصل کنی.

خودت در پش جعبه‌‌ی کفش یا همان صحنه‌ی نمایش مخفی می‌شوی و با استفاه از آهن‌ربایی که زیر جعبه کفش گذاشته‌ای عروسک‌های روی صفحه‌ی نمایش را کنترل می‌کنی.

با حرکت دادن آهن‌ربا در زیر صحنه‌ی نمایش یکی از عروسک‌ها را به حرکت دربیاور.

می‌توانی یک آدم و یک سگ را با استفاده از روزنامه بسازی و سپس با استفاده از دست‌هایت می‌توانی کاری کنی که سگ مرد را دنبال کند  مدتی جنگ و گریز در آخر نمایش آن‌ها را با هم آشتی بدهی.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی