آهن‌ربایت را امتحان کن

مغناطیس

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مغناطیس است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مغناطیس است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

گیره کاغذ فلزی

آهن‌ربا

شرح آزمایش

آیا اهن‌ربایت نیرمند است؟

آهن‌ربایت را با گیره‌ی کاغذ امتحان کن.

گیره‌ی کاغذ از فولاد ساخته شده است و آهن‌ربا آن را جذب می‌کند.

گیره‌ی کاغذی که به آهن‌ربا متصل شده است خودش در نقش یک آهن‌ربای دیگر عمل می‌کند درنتیجه وقتی گیره‌ی کاغذ دیگری را در مجاورت با گیره‌ی کاغذ متصل به آهن‌ربا می‌گیرید مشاهده می‌کنید که گیره‌ی کاغذ موجود در دستتان ‌به وسیله‌ی گیره‌کاغذ متصل‌شده به آهن‌ربا جذب می‌شود. به عبارت دیگر گیره‌های کاغذی مانند یک زنجیر به همدیگر متصل می‌شوند.

یک گیره، دو گیره، سه گیره، از انتهای آن آویزان می‌شود. آهن‌ربایت چند تا از این گیره‌ها را نگه خواهد داشت؟

معلوم است، هرچه قوی‌تر باشد، تعداد بیشتری از این گیره‌ها را نگه خواهد داشت.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی