قیل و قال درون شیشه با دهانه ‌ی بزرگ

صوت

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت صوت است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

شیشه با دهانه ‌ی بزرگ

شرح آزمایش

یک شیشه با دهانه ‌ی بزرگ را نزدیک گوش‌ات بگیر.

چه قیل و قالی...

چه خش خشی...

این سر و صداها از کجا می‌آیند؟!

در هوای اطراف ما همیشه مقداری سر و صدا وجود دارد. همین صداها، هوای داخل شیشه را به ارتعاش در می‌آورد و شما آن‌ها را می‌شنوی.

شیشه را پر از آب کن. حالا هوا درون آن وجود ندارد. حالا گوش کن چه می‌شنوی؟ هیچ‌چیز

به یک صدف بزرگ گوش کن.

صدف نیز پر از سرو صدا است. صدایی دارد مانند صدای دریا، این صداها همان صداهایی است که در محیط اطراف ما وجود دارد و داخل محیط لبه‌دار صدف گیر می‌افتد. صدف این صداها را از هوا می‌گیرد.

اگر صدف را پر از آب کنی و صدف را کنار گوش خود آیا بازهم صدا وجود خواهد داشت؟

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی