می‌توانی صوت را حس کنی...

صوت

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت صوت است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بادکنک

شرح آزمایش

بادکنکی را باد کن

گردن بادکنک را فشار بده و کمی آن را بکش.

اجازه بده تا قدری هوا خارج شود، با صدای بادکنک گوش بده کمی گوش‌خراش است...

صدا در اثر ارتعاش گردن بادکنک تولید می‌شود.

می‌توانی آن را ببینی، می‌توانی آن را حس کنی.

هوا نیز مرتعش می‌شود و همین ارتعاش صوت را می‌سازد.

انچه اتفاق می افتد...

می‌توانی صدای خودت را حس کنی، انگشتت را روی گلویت بگذار و بگو "سلام"

ارتعاش را حس کن.

همه‌ی صداها در اثر ارتعاش به وجود می‌آیند.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی