می‌توانی هوا را کش بیاوری

فشار هوا در اثر افزایش دما افزایش می آید

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک قوطی با دهانه‌ی باریک

یک بادکنک

یک اجاق برقی یا یک اجاق خوراک‌پزی

شرح آزمایش

اول مطمئن شو که درون قوطی چیزی به غیر از هوا وجود ندارد.

بادکنک را روی قوطی ببند

قوطی راروی اجاق بگذار و آن را روشن کن

طول نمی‌کشد که بادکنک پر از باد می‌شود. چرا؟

چون هوای درون قوطی داغ شده است و گرما باعث می‌ود که هوا کش بیاید. در نتیجه هوا وقتی که گرما دریافت می‌کند حجم آن افزایش می‌یابد. با افطایش دما حرکت مول‌کول‌های گاز زیاد می‌شود درنتیجه‌‌ی افزایش این جنب و جوش مولکول‌های گاز بیشتر باهم برخورد می‌کنند و درنتیجه به فضای بیشتری نیاز دارند در نتیجه بادکنک باد می‌شود و بزرگ‌تر می‌شود.

حالا با استفاده از دستگیره قوطی را از روی اجاق بردار. یادت باشد که قوطی داغ است.

حال قوطی را درون یخچال بگذار. نگاه کن! بادکنک کم‌کم خالی می‌شود چرا؟

چون حجم هوا در اثر سرما کم می‌شود و در نتیجه بادکنک چروک می‌خورد و فرو می‌افتد

 

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی