حتی پاکت خالی هم خالی نیست!! پر از هواست...

فشارهوا

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

پاکت شیر 

خرده کاغذ

شرح آزمایش

حتی پاکت خالی هم خالی نیست!! پر از هواست...

پاکت را نزدیک گوشت قرار بده و آن را فشار بده...

خارج شدن هوا از آن را حس خواهی کرد... هوا به هنگام خروج از دهانه‌ی پاکت با گوش تو برخورد می‌کنند، فشار حاصل از برخورد مولکول‌های هوایی که از پاکت خارج می‌شوند و به گوش تو برخورد می‌کنند را می‌توانی حس کنی.

مقداری خرده کاغذ را روی میز بگذار

پاکت را نزدیک آن‌ها بگیر و فشار بده و ببین چه پیش می‌آید...

هوا کاغذها را همه‌جا می‌پراکند

فشار ناشی از برخورد مولکول‌های هوا به کاغذ خرده‌ها فشار وارد می‌کند و آن‌ها را جابه‌جا می‌کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی