کاغذ را بردار بدون آن‌که به آن دست بزنی

فشار هوا

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

لیوان مقوایی

لیوان

قیچی

برگه کاغذ

شرح آزمایش

یک لیوان مقوایی بردار.

ته آن را سوراخ کن.

یک صفحه‌ی کاغذ روی میز بگذار

لیوان مقوایی را طوی روی کاغذ قرار بده که ته آن به سمت بالا باشد.

دهانت را روی ته لیوان قرار بده.

از سوراخ ته لیوان هوا را به درون شش‌هایت بکش. به عبارت دیگر یک نفس عمیق بکش طوری که دهانت روی انتهای لیوان است.

لیوان را بلند کن

کاغذ نیز همراه لیوان بلند می‌شود!!

چه چیزی لیوان را بلند کرد؟

هوا

هوا به همه سو فشار وارد می‌کند.

رو به بالا، رو به پایین...

انچه اتفاق می افتد...

هنگامی که هوا را از درون لیوان می‌مکی و تنفس می‌کنی، فشار درون لیوان، از فشار بیرون لیوان ضعیف‌تر می‌شود. درنتیجه هوای بیرون لیوان به کاغذ فشار می‌آورد و آن را بالا نگه می‌دارد.

 

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی