کاغذ را در زیر آب خشک نگهدار

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاغذ

لیوان

شرح آزمایش

مقداری کاغذ توی یک لیوان بگذار.

 لیوان را وارونه کن و درون آب ببر.

حال لیوان را به همان حالت بیرون بیاور.

کاغذ را لمس کن... خشک است!!

چرا؟

چون در لیوان هوا وجود دارد. هوای درون لیوان نمی‌گذارد آب به لیوان وارد شود

می‌توانی با ترفندی هوا را از درو لیوان خارج کنی.

برای انجام این کار می‌توانی لیوان را از پهلو در آب فرو کنی.

هوا بیرون می‌رود و آب جای آن را می‌گیرد.

در این حالت کاغذ خیس می‌شود.

فشار هوا چیست؟

بطوری که دانسته شده، پیرامون کره زمین را هوا فراگرفته است. اما از آنجا که هوا از آمیختن چند گاز درست شده است، پس ماده می باشد، یعنی هم جایی را گرفته – دور کره زمین – و هم دارای سنگینی است. همانطور که همه موجودات روی کره زمین دارای وزنی هستند که باعث پدید آمدن فشار می شود، پس هوا هم که دارای سنگینی / وزن است، دارای فشار نیز می باشد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی