می‌توانی یک کتاب بزرگ را فوت کنی

فشار هوا

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

پاکت کاغذی یا بادکنک

کتاب

شرح آزمایش

یک پاکت کاغذی بردار و دهانه‌ی آن را تا کن طوری که انگار داری برای پاکت گردن درست می‌کنی.

حالا کتاب بزرگی را روی بدنه‌ی پاکت قرار بده.

گردن پاکت را بگیر و با دهان پاکت را باد کن.

هوا پاکت را پر می‌کند. هوا به پاکت فشار می‌آورد.

کتاب از روی پاکت پرت می‌شود. شما به کمک فشار هوا توانستید که کتاب را پرت کنید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی