آب سرد سنگین است

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت چگالی مایعات است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

تنگ یا پیاله‌ی شیشه‌ای

بطری کوچک

آب گرم

آب سرد

رنگ

شرح آزمایش

می‌توانی امتحان کنی.

یک تنگ یا پیاله‌ی شیشه‌ای بردار و آن را از آب گرم پر کن. یک بطری کوچک هم بردار و آن را از آب سرد پر کن.

در آب سرد کمی رنگ بریز.

آب درون بطری را درون بطری را درون تنگ بریز.

ببین آب سرد پایین می‌رود زیرا سنگین است. آب سرد سنگین‌تر از آب گرم است.

این بار تنگ را از آب سرد پر کن و بطری کوچک را با آب گرم پر کن و کمی به آب گرم درون بطری رنگ اضافه کن.

آب درون بطری را به ظرف تنگ اضافه کن. آب گرم بالا می‌آید. می‌دانی چرا؟

چون آب گرم سبک‌تر از آب سرد است.

همانطور که در شکل های زیر مشخص است چگالی آب سرد بیشتر از چگالی آب در دمای اتاق و  چگالی آب در دمای اتاق بیشتر از چگالی آب گرم است.
مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی