می‌توانی از هوا آب بگیری

فرایند میعان

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت فرایند میعان است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

ظرف در بسته شیشه‌ای

یخ       

شرح آزمایش

می‌گویی نه، امتحان کن.

یک ظرف شیشه‌ای بزرگ بردار. مطمئن شو که سطح خارجی آن خشک است.

شیشه پر از یخ کن، سپس در آن را ببند.

طولی نخواهد کشید که قطره‌های کوچک آب را بر روی شیشه خواهی دید. این قطره‌ها از کجا آمده‌اند؟

آیا از درون شیشه آمده‌اند؟ اصلا

بلکه از هوا گرفته شده‌اند.

هوا مقداری آب دارد که نمی‌توان آن را دید.

هنگامی‌که هوای اطراف شیشه سرد شود، این آب به‌صورت قطره در می‌آید.

انچه اتفاق می افتد...

درون هوا مولکول‌های هوا به صورت گاز وجود دارند. وقتی گاز سرد شود یا به عبارت دیگر از مولکول‌های گاز گرما بگیریم به شکل مایع در می‌آیند

مولکول‌های آب درون هوا، گاز است وقتی مولکول‌های آب درون هوا در مجاورت جسمی سرد قرار می‌گیرد، گرمای خود را به جسم سرد منتقل می‌کنند تا هر دو هم‌دما شوند درنتیجه از حالت گاز به حالت مایع تبدیل می‌شود. این تبدیل حالت را میعان می‌گوییم.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی