آیا آب همیشه مرطوب است؟

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های مایعات است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاغذ خشک

یخ             

شرح آزمایش

نه، نه همیشه.

هنگامی که آب به شکل یخ در می‌آید، دیگر مرطوب نیست.

بییاید و آن را امتخان کنید.

کاغذ را به یخ بزنید، کاغذ خشک باقی می‌ماند، زیرا یخ خشک است و مرطوب نیست.

انچه اتفاق می افتد...

موقعی که روی یخ زمین می‌خوری، خیس نمی‌شی. یخ، آب خشک است.

آب مایع است وقتی آب را درون یخچال می‌گذارید یخ می‌زند و از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می‌شود. این تبدیل حالت را انجماد می‌گوییم.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی