آب مرطوب‌تر

دسته : علمی

مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی کشش سطحی(که از جمله ویژگی‌های مربوط به مایعات است) است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد لیوان

قیچی

کاغذ روز نامه

صابون

آب

شرح آزمایش

آب مرطوب است.

اما شما می‌توانید آن را مرطوب‌تر کنید.

با استفاده از قیچی تکه‌هایی از کاغذ روزنامه را ببرید. خلاقیت داشته باشید و تکه‌های روزنامه را به شکل دو ادمک ببرید.

در یکی از لیوان‌ها آب تمیز بریزید و در لیوان دیگر آب صابون.

هریک از مردهای کاغذی را در بالای لیوان‌ها قرار دهید و آنها را درحالی که فقط پای آن‌ها در آب است رها کنید.

هر دو آدمک کاغذی خیس می‌خورند و شروع به غرق شدن می‌کنند. اما مردی که در آب صابون است زودتر خیس می‌خورد و غرق می‌شود. چرا؟

چون آب صابون مرد کاغذی را زودتر خیس می‌کند.

تو با انجام دادن این آزمایش اثبات کردی که آب صابونی از آب پاکیزه مرطوب‌تر است.

انچه اتفاق می افتد...

آب بر روی سطح خود "پوسته‌ای" تشکیل می‌دهد. این "پوسته" را مولکول‌های آبی ایجاد می‌کنند که با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارد. مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند.

همانطور که در این آزمایش مشاهده کردید، نیروی کشش سطحی مولکول‌های آب بیشتر از نیروی کشش سطحی مولکول‌های آب صابونی است. چرا که نیروی کشش سطحی آب پاکیزه نمی‌گذارد که ادمک کاغذی به راحتی در آب نفوذ کند و غرق شود این رحالی است که نیروی کشش سطحی آب صابونی کمتر است درنتیجه ادم کاغذی زودتر در آن فر می‌رود و خیس می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی