فلفل را دنبال کن

دسته : علمی

مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی کشش سطحی(که از جمله ویژگی‌های مربوط به مایعات است) است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

ظرف لبه دار

آب

فلفل

صابون

شکر

شرح آزمایش

یک طرف لبه دار را از آب پر کن.

مقداری فلفل روی آن بپاش.

انگشتت را به آب بزن چه می شود؟

سپس تکه‌ای از صابون مرطوب را بردار و آن را به انگشتت بزن. سپس انگشتت را به آب بزن چه می شود؟ببین که فلفل‌ها چگونه فرار می‌کنند.

فلفل‌ها از آب صابون، به طرف آب پاکیزه می‌گریزند. چرا؟

این عمل در اثر کشش سطحی آب انجام‌ می‌گیرد.

در قسمت آب صابون، کشش ضعیف است و در قسمت آب پاک کشش قوی است.

کشش آب پاک فلفل‌ها را به طرف خود می‌کشد.

اکنون مقداری شکر بردار روی قسمت آب و صابون بریز.

فلفل‌ها به سمت عقب می‌دوند چرا؟

شکر کشش سطح آب را نیرومندتر می‌کند.

انچه اتفاق می افتد...

آب بر روی سطح خود "پوسته‌ای" تشکیل می‌دهد. این "پوسته" را مولکول‌های آبی ایجاد می‌کنند که با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارد. مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند.

همانطور که در این آزمایش مشاهده کردید، اضافه کردن برخی از مواد به آب مانند باعث می‌شود که کشش سطحی آب افزایش پیدا کند و مولکول‌های موجود در سطح آب با قدرت بیشتری به سمت همدیگر جذب شوند اما اضافه کردن برخی مواد دیگر به آب مانند صابون کشش سطحی آب را کم می‌کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی