خرس سنگی

شرح کاردستی

سلام ئوست عزیزم


کاردستی با انواع چیزهایی که در طبیعت وجود دارد باعث می شود به محیط اطراف با دید دیگری نگاه کنیم و خلاقیت را در خود پرورش دهیم.مواد مورد نیاز برای کاردستی:

1.سنگ

2.چسب حرارتی

3. ماژیک مشکی


 از کودکان می خواهیم با خلاقیت خود خرسی را درست کنند و هیچ الگو خاصی در اختیار آن ها قرار نمی دهیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی