گل مقوایی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این نوع گل شما به وسایل زیر نیاز دارید:

1- مقوای کرجی یا مقوای شیرینی

2-قیچی

3- اسپری رنگ

4-مداد

5-چسب مایع یا چسب تفنگی

بر روی مقوای کرجی تعدادی گل شش پَر مانند شکل بکشید و اطراف آن را برش بزنید.گلبرگ ها را به آرامی تا مرکز تا کرده و به آن حالت بدهید.به طوری که گلبرگ ها یک به یک  در دل یکدیگر قرار گیرند.هنگامی که  هر شش گلبرگ را تا زده و به سمت مرکز حالت دادید. آن را درون گل مقوایی دیگر قرار دهید و از زیر گل به مرکز گل جدید بچسبانید.و دوباره به گلبرگ های گل زیرین حالت داده تا شکل گل کامل شود.


این شیوه را تا کامل شدن کل گل ادامه دهید. در نهایت آن را با اسپری رنگ رنگ آمیزی کنید و در تزئینات مختلف از آن استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی