مراحل ساخت دستبند لاکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


مواد مورد نیاز:


روش ساخت گلبرگ های مفتولیرنگ آمیزی مفتول ها که با لاک های ناخن انجام می  گیرد.
بستن کاغذ کشی بر روی پلیه ها را فراموش نکنید و کاغذ ها را بر روی ساقه های گل بپیچید.مفتولی را به اندازه دست تان اندازه بزنید.و گل ها را یک به یک بر روی آن قرار دهید. و با کاغذ کشی و یا روبان باریک به مفتول پایه متصل کنید. اطمینان بیابید که گل ها محکم شده اند.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : ریسمانی