ایده هایی برای کاردستی با لامپ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


یکی از وسایلی که در خانه ی همه وجود دارد لامپ است که بعد از مدتی از کار می افتد و بدون استفاده می شود و در اغلب موارد شکل خود را حفظ می کند.

از این وسیله می شود دوباره استفاده کرد البته این بار به شکل تزئینی و متفاوت تر از قبل .

همانطور که در تصاویر می بینید با برداشتن قسمت بالایی لامپ و قرار دادن اشیاء و تزئینات و گل و گیاه در آن به شکل های زیبایی از این لامپ ها می توان دست یافت.

در زیر نمونه هایی مختلف از تزئین این لامپ ها را می بینید.
با استفاده از مفتول ها می توانید برای این لامپ ها پایه بسازید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال