گلدان و آویز با لامپ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستییکی از وسایلی که در خانه ی همه وجود دارد لامپ است که بعد از مدتی از کار می افتد و بدون استفاده می شود و در اغلب موارد شکل خود را حفظ می کند.

از این وسیله می شود دوباره استفاده کرد البته این بار به شکل تزئینی و متفاوت تر از قبل .

همانطور که در شکل می بینید با برداشتن قسمت بالایی لامپ و قرار دادن اشیاء و تزئینات و گل و گیاه در آن به شکل های زیبایی از این لامپ ها می توان دست یافت.

در تصاویر زیر نحوه برداشتن و سوراخ کردن قسمت فلزی لامپ مشخص شده است.در اینجا با وصل کردن ریسمان های مختلف می توانید از این لامپ ها به عنوان آویز استفاده کرد . که البته تکرار و ریتم موجود کار را جذاب تر کرده است.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال