پروانه با روبان

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساخت این پروانه زیبا و ظریف شما به وسایل زیر نیاز دارید:

1- روبان باریک

2- سوزن و نخ

3- مروارید ، نگین یا مهرهروبان را مانند شکل بالا تا بزنید .

از مرکز با نخ و سوزن به یکدیگر وصل کنید.و هر بار تایی که می زنید زاویه دست خود را تغییر دهید.(می توانید هر بخشی از بال را را جدا با روبان تا بزنید و آن ها را جدا جدا کوک بزنید  و در نهایت همه روبان ها را بر یکدیگر منطبق کنید.و به یکدیگر بدوزید.)کرم بدن پروانه را مانند شکل زیر بسازید. با مهره، نگین و یا ...

و آن را بر روی بال ها محکم کنید.(هم از چسب می توانید کمک بگیرید و هم می توانید به هم بدوزید.)
مشخصات کاردستی
مواد لازم : روبان
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، ریسمانی