آویز

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این آویز شما فقط و فقط نیاز دارید به یک پارچه نمدی که با کشیدن یک مربع بر روی و برش زدن آن می توانید کار خود را شروع کنید.

بر روی مربع بدست آمده مانند شکل تعدادی مربع ترسیم کنید. به کمک خط کش و کاتر مانند شکل از روی خط های کشیده برش هایی بزنید.مراقب باشید که خط ها را کامل نبرید.حال مربع ها را تک به تک مطابق شکل بچسبانید و یا با زدن چند کوک کوچک به هم محکم کنید.

این کار را تا مربع نهایی ادامه دهید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، دوختی