نیروی گریز از مرکز

گرداب

دسته : علمی

‌ وقتی آب می‌چرخد، اندازه حرکت، یا نیروی حرکت آب، سعی می‌کند تا آب را از مرکز دور کند. این نیرو را نیروی مرکز گریز می‌نامند.این آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیروی گریز از مرکز است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی گریز از مرکز است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد بطری بزرگ آب

آب

واشر دو سر(وسیله‌ای که بتوان یک بطری را در یک سر آن و بطری دیگر را در سر دیگر پیچاند و قرار داد)

شرح آزمایش

یکی از بطری ها را پر از آب کنید.

بطری دیگر را خالی نگه دارید

واشر را روی سر بطری که پر از آب است بپیچانید.

بطری خالی را به حالت سروته و در بالای بطری دیگر قرار دهید. سر بطری خالی را نیز در واشر بپیچانید.

دستگاهی را که ساخته‌اید سر و ته کنید تا بطری محتوی آب در بالا و بطری محتوی هوا در پایین قرار بگیرد.

بطری بالای را حسابی بچرخانید و دستگاه را به صورت ایستاده نگه دارید.

گرداب آب را به دقت تماشا کنید.

انچه اتفاق می افتد...

.گرداب نامی است که به مایع در حال گردش و گردنده به دور یک محور گفته می‌شود. گرداب در حقیقت حجمی از آب در حال گردش است که غالبا توسط جزر و مد اقیانوس‌ها به وجود می‌آید. این جریان و گردش بر اثر عمل نیروی گریز از مرکز رخ می‌دهد. آب در گذرگاه‌های باریک به گرد خود می‌چرخد، سپس رفته رفته در اطراف این مدار روی هم انباشته شده و میانش به صورت قیفی گود می‌شود.

‌ وقتی آب می‌چرخد، اندازه حرکت، یا نیروی حرکت آب، سعی می‌کند تا آب را از مرکز دور کند. این نیرو را نیروی مرکز گریز می‌نامند.

در هنگام تخلیه‌ی آب وان حمام یا دستشویی نیز می‌توان گرداب‌های کوچکی را مشاهده نمود اما نحوه‌ی تشکیل این گرداب‌ها با آنچه که در گرداب‌های ایجاد شده توسط طبیعت رخ می‌دهد بسیار متفاوت است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی