صوت

بادکنک پر سر و صدا

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های شناخت صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت صوت است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بادکنک

سکه

شرح آزمایش

سکه را درون بادکنک قرار دهید.

با احتیاط بادکنک را باد کنید.

سر بادکنک را محکم بگیرید و سپس بادکنک را بچرخانید.

این صدای وز وز شدید چگونه تولید شده است ؟

چرا وقتی که یک بادکنک خالی را باد می‌کنیم و می‌چرخانیم این صدا تولید نمی‌شود؟ مگر سکه چه نقشی در تولید این صدا دارد؟

انچه اتفاق می افتد...

وقتی بادکنک را باد می‌کنید، مولکول‌های هوا را وارد بادکنک می‌کنید. اگر هوا یا هر ماده‌ی دیگری مرتعش شود، همین ارتعاش صوت را می‌سازد. وقتی درون بادکنک چیزی جز هوا نیست در اثر چرخاندن بادکنک چیزی مرتعش نمی‌شود که صوت ایجاد شود. ولی وقتی سکه را وارد بادکنک می‌کنید و سپس آن را باد می‌کنید و می‌چرخانید مشاهده می‌کنید که مولکول‌های هوا در اثر چرخاندن سکه دچار ارتعاش می‌شوند و همین ارتعاش صوت را می‌سازد. همه‌ی صدا ها به خاطر ارتعاش به وجود می‌آیند.