ذوب

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های شناخت ویژگی‌های ماده است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های ماده و گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

رنگ‌های متنوع

قالب‌های پلاستیکی

چوب بستنی یا میله‌های پلاستیکی

برگه‌ی کاغذ

آب

شرح آزمایش

مانند شکل چند قطره رنگ داخل هریک از قالب‌ها بریزید.

درون هریک از قالب‌ها آب بریزید.

چوب بستنی یا میله‌های پلاستیکی را درون محلول آب و رنگ داخل قالب‌های پلاستیکی قرار دهید.

آنها راداخل فریزر بگذارید تا یخ بزند.

قالب‌ها را از فریزر در بیاورید . دسته‌ی چوب بستنی را بگیرید و آب رنگی یخ زده را از قالب بیرون بیاورید. حالا رو کاغذ شروع به نقاشی کنید.

انچه اتفاق می افتد...

وقتی آب رنگی یخ زده به کاغذ تماس پیدا می‌کند، گرم می‌شود. چرا گرم می‌شود؟

دمای آب رنگی یخ زده از دمای کاغذی که در محیط بوده است کمتر است (سردتر است). وقتی که آب رنگی یخی را روی کاغذ قرار می‌دهید، کاغذ و آب رنگی یخی می‌خواهند هم دما شوند یا به عبارت دیگر می‌خواهند که دمای هر دوی آن‌ها یکسان شود. در نتیجه آب رنگی یخی از کاغذ گرما دریافت می‌کند و گرم می‌شود.

گرم شدن باعث می‌شود که حرکت مولکول‌های رنگ تند شود. در این آزمایش آب رنگی یخی شروع به ذوب شدن یا آب شدن می‌کند. تبدیل حالت جامد به مایع را ذوب می‌گویند. بعد از تبدیل حالت و فرایند ذوب، مولکول‌های رنگ و آب سریع‌تر حرکت می‌کنند و راحت‌تر باهم مخلوط می‌شوند و در کاغذ نفوذ می‌کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی