پدیده‌نفوذ رنگ در کاغذ خیس

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های شناخت پدیده‌ی نفوذ است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت پدیده‌ی نفوذ است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

مداد شمعی سفید رنگ

آب

آبرنگ

قلم‌مو

برگه‌ی سفید

شرح آزمایش

ابتدا با مداد شمعی روی کاغذ چیزی بنویسید.

از آنجایی که رنگ مدادشمعی شما سفید است، آنچه را که روی کاغذ نوشته‌اید دیده نمی‌شود.

قلم‌مو را خیس کنید. حال قلم‌مو را در تمامی سطح کاغذ بکشید. حال با استفاده از آب رنگ به صورت دلخواه کاغذ را رنگ‌آمیزی کنید تا طرح خودش را نشان دهد.

انچه اتفاق می افتد...

هنگامی که یک قطره از آبرنگ یا رنگ روی تکه‌ای از کاغذ خیس قرار می‌گیرد، مولکول‌های رنگ به‌آرامی در آب کاغذ نفوذ می‌کنند یا پخش می‌شوند‌. پدیده‌ی نفوذ وقتی رخ می‌دهد که مولکول‌های رنگ، که به صورت قطره‌ای غلیظ در نقطه‌ای از کاغذ خیس جمع شده‌اند، به تدریج در آب کاغذ پخش می‌شوند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی