گل پلاستیکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

ساخت گل با بطری

با انتهای بطری های آب معدنی می توانید گل های زیبای بسازید.

یکی از این گل ها را می توانید به شیوه زیر که در تصاویر آمده اجرا کنید. با وارمر حرارت دهید.تا حالت بگیرد.
با اکولین رنگ آمیزی کنید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال