هوا را لمس کنید

دسته : علمی

ذرات و مولکول‌های هوا در همدیگر فشرده می‌شوند. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های ماده است، مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک ظرف با لبه‌های بلند

دستکش پلاستیکی

سه عدد کش پول

شرح آزمایش

ظرف خالی را روی میز بگذارید. آیا ظرف واقعا خالی است یا درون آن پر از مولکول‌های هوا است؟ دستتان را درون ظرف ببرید آیا هوای داخل  ظرف را می‌توانید با انگشتان خود حس کنید؟

مانند شکل یک دستکش پلاستیکی را وارد ظرف کنید و لبه‌های دستکش را روی ظرف برگردانید. کش‌های پول را دور لبه‌هایی از دستکش که برگردانده‌اید بیاندازید.

حال دست خود را درون دستکش ببرید. آیا باز هم چیزی حس نمی‌کنید؟

انچه اتفاق می افتد...

وقتی شما درب ظرف رابه وسیله‌ی دستکش پلاستیکی و کش‌ها می‌بندید راه فرار مولکول‌های هوا را می‌بندید. در حالت اول که در ظرف باز است وقتی شما دستتان را وارد ظرف می‌کنید مولکول‌های هوا از دهانه‌ی ظرف بیرون می‌روند و وارد محیط بیرون می‌شوند و جای خود را به دست شما می‌دهند اما وقتی درب ظرف را می‌بندید و سپس دست خود را وارد می‌کنید مولکول‌های هوای داخل ظرف متراکم و فشرده می‌شوند تا فضا را برای قرار گرفتن دست شما باز کنند. این تراکم و فشردگی با عث می‌شود که مولکول‌های هوا ذره‌ای به دست شما فشار وارد کنند و از طرف دیگر دستان شما می‌تواند فشردگی هوای داخل ظرف را حس کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی