سیاره‌ی رنگی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

اکاستیو یا یونولیت به شکل کره

تیغ کاتر

خمیر بازی

بشقاب پلاستیکی

قلم‌مو

رنگ ( رنگ‌های مختلف) یا آبرنگ

خلال دندان

شرح کاردستی

مانند شکل به وسیله‌ی کاتر کره‌ی از جنس آکاستیو را به دو نیم کره‌ی مساوی قسمت کنید.

مانند شکل به کف نیمکره یک تکه خمیر بچسبانید و آن را روی بشقاب قرار دهید. از این جهت از خمیر استفاده می‌کنیم که بتوانیم نیم کره را روی بشقاب ثابت نگه داریم

با استفاده از رنگ یا آبرنگ نیم‌کره را رنگ بزنید. شما قرار است یک سیاره‌ی رنگی رنگی بسازید.

همین کار را با نیم‌کره‌ی دیگر نیز انجام دهید.

خلال دندان  را مانند شکل در یکی از نیم کره‌ها فرو کنید سپس سی دی را روی آن قرار دهید . بعد از آن نیم ‌کره‌ی دیگر را روی سی دی قرار داده و خلال دندان را در آن فرو کنید.

شما یک سیاره رنگی ساخته‌اید. به نظر شما این سیاره شبیه سیاره زحل نیست؟ سیاره زحل به زیباترین سیاره‌ی کهکشان شیری مشهور است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی