اثر مویینگی و قانون ظروف مرتبطه

دسته : علمی

یکی از اثرات نیروی چسبندگی سطحی، مویینگی است. از طرف دیگر، «مایع، تحت فشار هوای خارج، به جایی رانده می‌شود که فشار هوا کمتر است.» .این آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیروی چسبندگی سطحی و قضیه مربوط به قانون ظروف مرتبطه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت این دو قانون مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو تا لیوان هم شکل و هم اندازه

آب (ترجبحا آب رنگی)

دستمال نرم یا دستمال کاغذی

شرح آزمایش

دو لیوان را در کنار هم قرار دهید

دستمال را مطابق شکل به‌گونه‌ای تا کنید که بتوانید یک سر آن را در یک لیوان و سر دیگر دستمال را در لیوان کناری قرار دهید. در یک لیوان آب بریزید تا لیوان پر شود.

مدت زمانی صبر کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

آب بر اثر نیروی چسبندگی سطحی و خاصیت مویینگی ازدستمال کاغذی بالا می‌رود و بر اساس قانون ظروف مرتبطه، مایع از ظرف با ارتفاع بالاتر به ظرف کم ارتفاع تر حرکت می‌کند و این جریان آنقدر ادامه می‌یابد تا مایعات داخل هر دو ظرف هم‌سطح شوند.

 

انچه اتفاق می افتد...

قانون ظروف مرتبطه می‌گوید: دو ظرف مجزای حاوی مایعات، تا زمانی که از هم جدا و بی ارتباط باشند، می‌توانند در دو ارتفاع مختلف قرار گیرند؛ اما، به محض آنکه این دو ظرف را با لوله‌ای بهم وصل کنیم، محتوای ظرفی که در ارتفاع بالاتر قرار دارد شروع به حرکت به سوی ظرف پائین تر کرده و سطح مایع موجود در ظرف کم ارتفاع تر را بالا می‌برد، و این جریان آنقدر ادامه می‌یابد تا مایعات داخل هر دو ظرف هم‌سطح شوند.

یکی از اثرات نیروی چسبندگی سطحی، مویینگی است. میزان بالا آمدن مایعات در لوله‌های بسیار نازک را مویینگی می‌نامند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی