ناپدید شدن لوله‌ی شیشه‌ای

دسته : علمی

وقتی نور از یک محیط وارد یک محیط دیگر می‌شود، مسیر آن تغییر می‌کند که این پدیده را شکست نور می‌گوییم. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به موضوع نور و دید است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت موضوع نور و دید است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بشر یا ظرف شیشه‌ای بلند

آب

روغن

نی شیشه‌ای

شرح آزمایش

در درون ظرف ابتدا آب بریزید. سپس روغن را درون ظرف بریزید آب و روغن نامحلولند و روغن در آب حل نمی‌شود. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد موضوع محلول‌ و نامحلول است مراجعه کنید.

هم‌چنین چگالی آب از چگالی روغن بیشتر است. در نتیجه روغن روی آب قرار می‌گیرد. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد موضوع چگالی است مراجعه کنید.

نی شیشه‌ای را درون ظرف قرار دهید. چه مشاهده می‌کنید؟

نی در قسمت روغن ناپدید می‌شود چرا؟

انچه اتفاق می افتد...

شکست نور چیست؟

چه‌چیزی باعث می‌شود که ما اجسام را ببینیم؟

پرتوهایی که ابتدا از منبع نور خارج می‌شوند و سپس به اجسام می‌تابند و پس از آن از اجسام منعکس شده و به چشم ما می رسند باعث می‌شوند تا ما بتوانیم اجسام را ببینیم.

وقتی که نور از منبع نور خارج می‌شود و وارد محیطی که در آن روغن است می‌شود تغییر مسیر می‌دهد. که این پدیده را شکست نور می‌گوییم. به طور کلی، وقتی نور از یک محیط وارد یک محیط دیگر می‌شود، مسیر آن تغییر می‌کند که این پدیده را شکست نور می‌گوییم. علت این‌که جسم شیشه‌ای در روغن دیه نمی‌شود نیز همین همین پدیده است. روغن درون ظرف، روی پرتوهای نور تابیده شده به ظرف اثر می‌گذارد و باعث می‌شود تا لوله‌ی شیشه‌ای در ظرف دیده نشود.

علت شکست نور تغییر سرعت نور به هنگام عبور نور از محیطی به محیط دیگر است.

جالب است بدانید که

پدیده‌های جالبی مانند رنگین‌کمان، سراب و ... نیز به دلیل همین شکست نور اتفاق می‌افتند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی