تخم مرغ رنگی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

وسایل موردنیاز :

1- تخم مرغ

2-رنگ اکولینرنگ را با آب درون یک لیوان،  ترکیب کنید. تخم مرغ ها را یک به یک درون این مایع قرار دهید.تخم مرغ ها را که رنگ پایه آن ها را زده اید، می توانید با رنگ گواش ، آب رنگ ، و یا اکولین رنگ آمیزی کنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال