ساخت شمع با گل

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت شمع به وسایل زیر نیاز دارید:

  • پارافین
  • بطری شیشه ایی
  • تعدادی شاخه گل
  • یک نخ سفید برای فیتیله شمع
  • روبان یا نخ کنفیپارافین را با شعله بسیار کم ذوب کنید.گل ها را درون شیشه به دیواره آن تکیه بدهید. روی یک تکه چوب باریک یا خلال دندان، نخ را بپیچید و ما بقی نخ را در درون شیشه قرار دهید. ( مانند شکل) به این وسیله برای شمع ها فیتیله بسازید.پارافین ذوب شده را به آرامی درون شیشه بریزید. و بگذارید پارافین خود را بگیرد.شیشه را با نخ کنفی و یا روبان تزئین کنید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال