کاسه دکمه ایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این ظرف به وسایل زیر نیاز دارید:

  • دکمه در سایز های و رنگ ها ی مختلف
  • کاغذ آلومینیوم
  • کاسه
  • چسب تفنگیدرون یک کاسه کاغذ آلومینیوم بکشید.و دکمه را بر روی کاغذ قرار دهید، و با توجه به حالت کاسه دکمه ها را به هم بچسبانید. این کار را برای همه دکمه ها تکرار کنید تا تمام سطح کاسه پر شود.

بعد از اتمام کار کاسه و کاغذ را جدا کنید تا فقط دکمه ها با فرم کاسه ایی بمانند.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه ، کاغذ آلمینیوم
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی