انگشتر دکمه ایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این انگشتر به وسایل زیر نیاز دارید:

  • دکمه  در سه سایز
  • سیم مفتول باریک
  • نخ و سوزن

سیم را بر داشته و با کمک انبردست آن را خم کنید، به شکل حلقه درآورید. زیاد حرکتش ندهید. اگر زیاد خم شود، سفت و شکننده می شود. به آرامی خمش کنید. حلقه باید به راحتی وارد انگشتتان شود.

دکمه هارا بر روی هم منطبق کنید، و آن هارا به هم محکم بدوزید، و با همان نخ دکمه ها را به حلقه محکم کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : دوختی