پروانه ی آلومینیومی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن این پروانه به وسایل زیر نیاز دارید:

  • ورق آلومینیوم
  • چکش
  • میخ
  • طرح پروانه
  • ماژیک
  • مروارید
  • سیم مفتول باریک


روی یک کاغذ طرح پروانه را بکشید.و آن را بر روی یک ورق آلومینیومی بیندازید.خطوط محیطی پروانه و نقش و نگارهای درون بال ها را با میخ و چکش نقطه گذاری کنید.و نقش بیندازید.اطراف کار را با قیچی برش بزنید.مرواریدی را به اندازه بدن پروانه در نظر بگیرید با هر رنگی که دوست دارید.در قسمت بدنه به اندازه بدن پروانه که برای آن مروارید در نظر گرفتید دو سوراخ ایجاد کنید.

سیم مفتولی را از داخل مروارید عبور دهید دو طرف آن را از دو سوراخ نهایی که ایجاد کردید رد کنید. (مطابق شکل) و آن را در سمت دیگر ورق آلومینیومی محکم کنید.

همچنین دو سیم مفتولی دیگر برای شاخک ها در نظر بگیرید و از مروارید عبور دهید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : فلز
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال