کتابخانه٢

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

یکی از وسایلی که می توانید به عنوان یک وسیله بازیافتی ببینید جعبه های چوبی میوه است که اغلب بدون استفاده باقی می ماند.

در حالی که بافت چوبی آن ها می تواند بسیار جذاب و قابل توجه ،و البته مجددا قابل استفاده قرارگیرد.

در نتیجه شما می توانید از این وسیله برای تزئینات در خانه استفاده کنید و البته با این کار هم از نظر اقتصادی شیوه خوبی را انتخاب کرده اید، و هم دکوری متفاوت در خانه ایجاد می کنید که کمتر جایی دیده می شود.و از همه مهم تر کار دست خودتان است.

پس به کمک آن ها به دکوری ویژه دست  بیابید.

چهارجعبه چوبی میوه انتخاب کنید و آن ها را خوب بشویید و بگذارید کاملا خشک شوند. سپس آن ها  را رنگ آمیزی کنید.(می توانید بدون رنگ هم از آن ها استفاده کنید.)

و دوباره اجازه دهید تا رنگ خشک شود . رنگ را می توانید اسپری کنید که البته این کار ساده تر است.

در صورتی که بخواهید رنگ جعبه از حالت ماتی در آید، می توانید به آن روغن جلاء بزنید.

اگر بخواهید درون جعبه را طبقه بندی کنید می توانید از یک چوب یا تخته سه لا استفاده کنید و آن را نیز رنگ آمیزی کنید.

در صورتی که جای بیشتری برای کتاب و دکوری های خود نیاز داشته باشید می توانید از تعداد جعبه بیشتری استفاده کنید.

حال جعبه ها را به هم متصل کنید و با میخ بر روی دیوار محکم  کنید.(البته تک به تک هم می توانید جعبه ها را بر روی دیوار وصل کنید.)


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال