گلدان پلاستیکی ۱

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این گلدان به وسایل زیر نیاز دارید:

  • بطری
  • کاتر

بطری آب معدنی را برداشت و قسمت سر آن را ببرید. قبل از این کار بطری را اندازه بزنید تا سر گلدان به یک ارتفاع بریده شود.قسمت پایین بطری را نگه دارید و قسمت بریده شده را مانند شکل اندازه های کاملا مساوی بزنید و برش بزنید .
 سپس برش های را تا بزنید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال