فشفشه های رنگی

دسته : تزئینی

این کاردستی به رشد خلاقیت کودک در نقاشی کمک می کند

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

رنگ(می توانید از رنگ آبی، زرد یا قرمز به صورت ترکیبی استفاده کنید )

مقوا حوله کاغذی

قیچی

برگه کاغذ

مقوا سیاه

شرح کاردستی

مانند شکل زیر برش هایی را در رول مقوایی حوله‌ی کاغذی ایجاد کنید.

مقداری رنگ روی پالت یا یک بشقاب پلاستیکی بریزید.

از مقوای برش زده به جای قلمو  استفاده کنید  مانند شکل آن را به رنگ‌ها آغشته کنید. سپس آن را روی کاغذ بگذارید و فشه فشه‌های رنگی ایجاد کنید.

همین کار را روی مقوا سیاه انجام دهید تا فشفشه‌های رنگی خودشان را بیشتر نشان دهند.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی