ریه ها چگونه عمل می کنند؟

دسته : علمی

این آزمایش چگونگی کار ریه ها را نشان می دهد. هنگامی که بادکنک گره خورده را می کشیم، فضای بیشتری در داخل بطری ایجاد می شود. برای پر کردن این فضا، هوا بیشتر از طریق بادکنک قرمز وارد می شود و فضای خالی را با باد کردن بادکنک قرمز و افزایش حجم این بادکنک پر می‌کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بطری آب

تیغ کاتر

 دو تا بادکنک

قیچی

شرح آزمایش

مانند شکل انتهای بطری را ببرید و آن را کنار بگذارید.

مانند شکل سر بادکنک را با قیچی ببرید و انتهای آن را گره بزنید.

از آنجایی که بادکنک را قیچی کرده‌اید، پلاستیک بادکنک را روی سمت برید شده‌ی بطری قرار دهید.

یک بادکنک را از سر بطری وارد بطری کنید و سر بطری را مانند شکل برگردانید.

در قسمت پایین بطری دم بادکنک را بکشید همانطور که مشاهده می کنید بادکنک بالایی باد می شود و به محض اینکه دم بادکنک پایینی را رها می کنید بادکنک بالایی خالی می شود.

انچه اتفاق می افتد...

این آزمایش چگونگی کار ریه ها را نشان می دهد. هنگامی که بادکنک گره خورده را می کشیم، فضای بیشتری در داخل بطری ایجاد می شود. برای پر کردن این فضا، هوا بیشتر از طریق بادکنک قرمز وارد می شود و فضای خالی را با باد کردن بادکنک قرمز و افزایش حجم این بادکنک پر می‌کند.

ریه ها درسمت چپ و راست قفسه ی سینه جای گرفته‌اند. هر ریه توسط دنده ها و قفسه ی سینه  محافظت می شود. هدف از وجود ریه ها رساندن اکسیژن به بدن و دفع دی اکسید کربن از بدن است. جهت انتقال اکسیژن به بدن به این صورت است که، ابتدا هوا از طریق بینی ،دهان و یا هر دو وارد دستگاه تنفس می‌شود.

آیا می‌دانید چه عضلاتی در عمل تنفس شرکت می کنند؟

عضلات مختلفی در تنفس شرکت دارند . بزرگ ترین و کارا ترین عضله، دیافراگم است. دیافراگم عضله بزرگی است که درسطح زیرین ریه ها قرار گرفته و ریه ها را از بخش‌های زیرین (مانند معده،روده ها و کبد) جدا می‌کند. وقتی که دیافراگم به سمت پایین حرکت می کند یا به عبارتی مسطح می شود ، دنده ها به سمت خارج حرکت نموده ،ریه ها ,وسیع و گشاد شده  و هوا به داخل ریه ها  کشیده می شود. این مرحله دم نامیده می شود. وقتی که دیافراگم شل شده و به حالت اولیه باز می گردد، هوا از ریه ها خارج مي شود، این مرحله  بازدم نامیده می‌شود.

در این آزمایش بادکنک قرمز مانند ریه‌ها عمل می‌کند . بادکنک سبز گره خورده مانند پرده‌ی دیافراگم عمل می‌کند.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی