نقاشی با فوت

دسته : تزئینی

راهی دیگر برای رنگ آمیزی. خلاقیت کودک خود را با انجام دادن کارها به نحو دیگر افزایش دهید.

شرح کاردستی

نقاشی با فوت

آنچه نیاز دارید

نی

آبرنگ

قلمو

کاغذ

شرح

ابتدا با قلمو روی صفحه‌ی کاغذ نقاشی کنید. در این نقاشی آب رنگ را با آب رقیق ‌تر کنید.

با فوت این بار رنگ را جابه جا کنید  اجازه دهید که رنگ‌ها با حرکت فوت شما روی کاغذ حرکت کنند و نقش فوت شما را روی کاغذ بکشند. خلاق باشید و طرح هایی زیبایی را با فوت خود ایجاد کنید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی