گیره های مگنتی ٢

شرح کاردستی

فضای‌تان را مرتب و منظم کنید.

فرقی نمی‌کند خانه‌تان باشد یا اتاق خواب‌تان، آشپزخانه، دفتر کار، کُمد یا میزتان باید تمام چیزهایی را که آنجا هست، بررسی کنید و هر چیز بلااستفاده‌ای را دور بیندازید یا به جای دیگری منتقل کنید. چیزهای باقیمانده را هم با دقت بازبینی کنید و فضای مناسب‌شان را به آنها اختصاص دهید.

نظم و ترتیب فقط به معنی قراردادن هر چیزی سر جای خودش نیست. هدف از نظم و ساماندهی این است که بتوانید اشیا را فورا پیدا، تبادل و ارزیابی‌شان کنید. در کنار این‌ها، اگر به هر چیزی فضای متناسب با خودش و کاربردش را اختصاص دهید تا دسترسی یا برگردان‌شان به جای خود راحت و سریع باشد، نظم هم می‌تواند به تأمین این اهداف کمک کند.

برای انجام این کار چند نمونه پیشنهاد می شود که با استفاده از گیره های مگنتی میتوان فضا را از شلوغی بیرون آورد و نظم رابه گونه ایی برقرار کرد.