شیوه آب رسانی به گیاهان

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیراهی مناسب برای آب یاری گیاهان وقتی برای مدتی در خانه نیستید، و این امکان وجود دارد تا بازگشت شما گیاهان خشک شود این است که یک بطری آب معدنی را تهیه کنید و روی درب آن را سوراخی بسیار ریزی ایجاد کنید. درون بزری را پر از آب کنید و آن را وارونه مطابق شکل را روی خاک هر گلدان قرار دهید تا در زمان نبودن شما این آب یاری به آرامی و در مدت زمان طولانی صورت گیرد.

 و یا آن را مانند شکل زیر با یک فاصله از سطح گلدان بیاویزید.


این کار برای مدتی به گیاهان آپارتمانی شما آب لازم را می رساند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال