گلدان پلاستیکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این گلدان به وسایل زیر نیاز دارید:

  • بطری
  • هویه
  • طرحی مناسب برای روی گلدان

طرح مناسب برای روی گلدان خود انتخاب کنید.و آن را بر روی بطری بیندازید. 


 سپس با یک هویه آن قسمت از طرح را که می خواهید خالی شود محیط اطرافش را بسوزاید.
بعد از اتمام کار شما در صورتی که خواستیدمی توانید بر روی آن اسپری رنگ بپاشید و مدتی بگذارید تا خشک شود.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال