جغد با میوه درخت کاج٢

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن این جغد شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • میوه درخت کاج
  • چسب تفنگی یا چسب مایع
  • چسب گواش

به طبیعت بروید و تعدادی میوه درخت کاج را جمع آوری کنید. آنها را بشویید و اجازه دهید خشک شوند. این میوه ها برای بدن جغد نیاز است. همچنین با دقت به محیط اطراف خود نگاه کنید و ببینید چه عناصری دیگر را می توانید پیدا کنید.تا برای چشم و بال و بخش های دیگر بدن جغد استفاده کنید این به میزان خلاقیت شما بستگی دارد، تا شما بتوانید جغد ها و یا پرنده های بسیار متنوع و متفاوتی بسازید.

با چسب این تکه ها را به میوه کاج مانند شکل متصل کنید. می توانید بخشی از صورت یا تمام بدن جغد را قبل متصل کردن به یکدیگر رنگ آمیزی کنید.

در زیر نمونه ، از جغد ی که با میوه کاج درست شده را می بینید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی