بازی با صوت

دسته : علمی

صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می‌آیند، به این گونه که یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره‌ای دیگر ذره‌‌ی دیگر را به حرکت درمی‌آورد و به همین ترتیب است که صوت نشر می‌یابد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

طناب یا بند کفش

قوطی کنسرو

آب

لیوان پلاستیکی

                                                             

شرح آزمایش

بند کفش را درون آب بیاندازید و آن را خیس کنید.

مانند شکل، در وسط کف قوطی کنسرو و لیوان پلاستیکی یک سوراخ ایجاد کنید.

یکی از بند ها را از سوراخ قوطی کنسرو رد کنید و انتهای آن را گره بزنید به طوری که وقتی بند را می کشید بند از سوراخ بیرون نیاید. بند دیگر را به طور مشابه از سوراخ کف لیوان پلاستیکی رد کنید و گره بزنید.

سعی کنید با کشیدن انگشت خود روی طناب صوت ایجاد کنید.  صوتی که ایجاد می شود شبیه به صدای اردک است درسته ؟

انچه اتفاق می افتد...

صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می‌آیند، به این گونه که یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره‌ای دیگر ذره‌‌ی دیگر را به حرکت درمی‌آورد و به همین ترتیب است که صوت نشر می‌یابد. صدا ارتعاشیست که توسط حس شنوایی انسان درک می‌شود. ما معمولاً اصواتی که در هوا حرکت می‌کنند را می‌شنویم ولی صدا می‌تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند.

در این آزمایش، صدا در اثر ارتعاش بند کفش درون قوطی کنسرو و درون لیوان پلاستیکی، تولید می‌شود. این ارتعاش را با انگشتان خود می‌توانی حس کنی. هوای محبوس شده در قوطی و لیوان در اثر ارتعاش بند کفش مرتعش می‌شود و همین ارتعاش صوت را می‌سازد. همه‌ی صداها در اثر ارتعاش به وجود می‌آیند.

 

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی