با جاذبه اثر هنری بیافرینید

دسته : علمی

در این آزمایش تمایل اجسام به سقوط به طرف زمین هنگام رها شدن را مشاهده می کنیم.

شرح کاردستی

با جاذبه اثر هنری بیافرنید

آنچه نیاز دارید

سه چوب هم اندازه بلند

چند کش

گیره کاغذ

نخ محکم

پلاستیک دو لایه

قیچی

بطری نوشابه

کارتون یا کاغذ بزرگ

شرح آزمایش

مطابق شکل سه چوب را در کنار هم قرار دهید و سر آن‌ها را به وسیله‌ی کش به هم متصل کنید.

گیره و نخ را مانند شکل به هم متصل کنید و نخ را گره بزنید.

سر گیره را مانند شکل خم کنید.

نخ و گیره را از چوب‌ها آویزان کنید و نخ را چند دور به دور چوب‌ها بپیچانید تا محکم سر جای خود بایستد.

بطری را از وسط نصف کنید و قسمت بالایی آن را بر دارید.

یک تیکه‌ از پلاستیک که گوشه‌ی آن بسته باشد را مطابق شکل به وسیله‌ی کش به سر بطری وصل کنید.

به کمک قیچی ذره‌ای از سر گوشه‌ی پلاستیک را ببرید.

 در بدنه‌ی بطری و به فاصله‌های مساوی سوراخ‌هایی ایجاد کنید و نخ‌هایی را از سوراخ‌ها عبور دهید و گره بزنید. در نهایت سه نخ را به هم وصل کنید و گره بزنید. مانند شکل آن را به گیر‌ه‌ی آویزان از سه پایه بیاویزید.

کاغذ را زیر سه پایه‌ی چوبی که ساخته‌اید پهن کنید.

در بطری رنگ بریزید. با کمک نخ ها بطری را به نوسان در بیاورید و اثر هنری خود را خلق کنید.

آنچه اتفاق می افتد...

آونگ، جسمی آویزان است که به دلیل نیروی گرانش، آزادانه تاب می خورد. نیروی گرانش نیرویی است که اجسام را به پایین و به طرف مرکز زمین می کشد. 

لَختی، خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می‌کند. به قانون اول نیوتون، قانون لختی نیز گفته می‌شود. تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لختی گویند.

برای تاب خوردن آونگ کافی است جسم را بالا ببرید و سپس رها کنید. نیروی گرانش سعی می کند جسم را پایین می کشد، اما نخ مانع افتادن آن می شود. در عوض، این وزنه آنقدر به جلو و عقب حرکت می کند، تا نیروی گرانش بر لختی به وجود آمده بر اثر تاب خوردن بطری غلبه کند. همین طور که رنگ از بطری چکه می کند، آونگ طرح حاصل از گرانش و حرکت را نقاشی می کند.

 

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی