ظرف غذای پرنده

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیگاهی بد نیست به حیواناتی که در کنار ما هستند توجه داشته باشیم. آن هایی که حضورشان در زندگی و محیط پیرامون ما، به ما شادی می بخشند و باعث آرامش ما می گردند.


در اینجا به کمک تصاویر به شما آموزش داده می شود، که چطور می توان جایی ساخت که پرنده گان بتوانند به راحتی به غذا دسترسی داشته باشند.

برای ساختن این ظرف شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • بطری
  • دو عدد قاشق چوبی
برای عبور قاشق های چوبی چهار سوراخ روی بزری تعبیه کنید و قاشق ها را از آن عبور دهید. درون ظرف را با یک قیف پر از دانه کنید.دانه ها خود از مجاری که تعبیه شده، به سمت قاشق ها می آیند. و پرنده ها با خیال راحت ، می توانند از غذایی که برای آنها گذاشته اید لذت ببرند.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال