جغد های برگی

شرح کاردستی

برای ساخت ، جغد های برگی شما به وسایل زیر نیار دارید:

1-         رول دستمال توالت

2-         برگ های رنگ شده

3-         خمیر بازی یا خمیر چینی

4-         رنگ گواش

5-         شاخه های باریک درخت

6-         چشم عروسک

7-         چسبرول دستمال کاغذی را برش بزنید. با گواش بر روی رول رنگ اکر یا قرمز ویا... بکشید و اجازه دهید رنگ خشک شود.

بجز رنگ می تواندد از متریال های دیگر نیز برای بدن جغد ها استفاده کنید مثل گونی، برگ ،تور و یا هرچیز دیگر به سلیقه خود تان که در تصویر نمونه هایی از آن گذاشته شده است.

در فاصله ایی که رنگ خشک می شود روی یک مقوای سیاه یک دایره کوچک به اندازه سر پرنده بکشید و برش بزنید.ودو فرم تخم مرغی شکل برای بال های پرنده درست کنید.یا بال ها را با برگ که رنگ کرده اید بپوشانید.حتی روی صورت مقوایی می توانید برگ بچسبانید.

چشم های عروسک را بر روی صورت بچسبانید.با خمیر برای پرنده خود نوک و پا بگذارید.

در عکس ها نمونه های گوناگونی از این جغد ها گداشته شده است.