دستبند پلاستیکی

شرح کاردستی


برای ساخت این دستبند شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • بطری آب معدنی
  • پارچه یا یک بافت یا کاغذ رنگی یا پارچه ی تور
  • قیچی
  • چسب

برای انجام این کار ما به وسط بطری نیاز داریم. در نتیجه یک بطری را انتخاب کنید. و دو سر آن را ببرید.و قسمت وسط آن را نگه دارید.

از بخش پلاستیکی وسط بطری می توان چند دستبند ساخت. با پهنایی که برای دستبند خود در نظر دارید شروع کنید و آن را برش بزنید.

روی آن چسب مایع بریزید و با یک قلمو چسب را کاملا پهن کنید تا به طور یکسانی چسب بر سطح موجود پهن شود.

در نهایت پارچه های طرح دار را بر روی آن بکشید که می توانید یک پارچه با یک طرح  پارچه یا با چند پارچه مانند طرح های چهل تکه درست کنید.اجازه دهید برای مدتی تا پارچه خود را بگیرد و چسب خشک شود.

نکته: برای از بین بردن لبه های تیز استوانه بدست آمده می توانید با وارمر به آرامی به آن حرارت بدهید.یا با پارچه روی آن را بپوشانید.